Home > Contact

Help Desk Tech Audio

Contactgegevens:

Een incident melden:

* Verplichte velden

*Ik erken geïnformeerd te zijn dat, in overeenstemming met de verordening 2016/679 van 27 april 2016, mijn naam, voornaam en e-mailadres uitsluitend door Eiffage gebruikt worden om vragen te beantwoorden en extra inlichtingen te verstrekken. Deze verwerking is gebaseerd op uw instemming. De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken. Deze gegevens zijn bestemd voor de diensten van Eiffage die zich bezighouden met het beheer van de klantenrelaties. In overeenstemming met de verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft u recht op ondervraging, inzage, rectificatie, wissen en verzet om geldige redenen en op overdraagbaarheid betreffende alle gegevens, alsmede het recht om specifieke en algemene richtlijnen betreffende het bewaren, wissen en doorgeven van uw gegevens na uw dood te formuleren. Deze rechten kunnen per e-mail worden uitgeoefend bij de functionaris voor gegevensbescherming op het adres privacy.fr@eiffage.com Ik erken geïnformeerd te zijn dat in geval van een geschil ik mij kan richten tot de Franse privacywaakhond Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. De verplichte gegevens worden aangeduid met een sterretje. Zonder deze gegevens zal het niet mogelijk zijn uw verzoek in behandeling te nemen.