Beleid inzake privacy en gegevensbescherming Website

Het door de vennootschap Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement – Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een kapitaal van € 229.500 (bedrijfsindicatienummer: 7420 542 151 00030) (hierna “Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement”) opgestelde privacybeleid is toegankelijk via de pagina Wettelijke vermeldingen” of “AGV” van de website https://www.yousense.com/ (hierna “Website”).

 

Inleiding

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement beschermt de privacy van de internetgebruikers die zijn Website bezoeken in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (hierna de “Wet Informatica en Vrijheden”) en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (hierna “AVG”) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Het doel van dit document genaamd “Privacybeleid” is u te informeren over de verwerking van de Persoonsgegevens die betrekking hebben op de door Eiffage Énergie Systèmes in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke georganiseerde Website. Dit document informeert u over:

 • de betreffende categorieën Persoonsgegevens en de wijze waarop uw Persoonsgegevens vermazeld, verwerkt en bewaard worden;
 • de wijze waarop Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement uw Persoonsgegevens gebruikt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van uw Persoonsgegevens;
 • de maatregelen die Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement neemt om de bescherming van uw in het kader van het gebruik van de Website vergaarde Persoonsgegevens te beschermen;
 • alsmede de rechten en verplichtingen die U en Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement hebben op grond van de Wet Informatica en Vrijheden en de AVG.

U verbindt zich kennis te nemen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna de “AGV”) en de andere met Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement in het kader van het gebruik van de Website afgesloten contractuele documenten die samen met dit Privacybeleid een tegen u inroepbaar contractueel geheel vormen.

 

Begripsbepalingen

Onderstaande termen, zowel in enkel- als meervoud, hebben de volgende betekenis:

 • Persoonsgegevens” verwijst krachtens artikel 4 van de AGV naar “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;”. Onder de Persoonsgegevens vallen met name de gegevens waarmee de Gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Wij wijzen u erop dat de gegevens voor elektronische identificatie waarmee de Terminal waarmee u inlogt geïdentificeerd kan worden of de tijdens het browsen geraadpleegde pagina’s op de Website over het algemeen op zich onvoldoende zijn om u op naam te identificeren.
 • Commerciële partners” verwijst naar de partners van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement. Het betreft de volgende vennootschappen:
 • Toepasselijke regelgeving” verwijst naar alle bestaande of toekomstige regelgevingen en normen die van toepassing zijn op de Gebruikers en op de Website en met name de wetgeving en de regelgeving inzake de bescherming van de Persoonsgegevens, inclusief de Wet Informatica en Vrijheden en de AVG.
 • Verwerkingsverantwoordelijke” verwijst naar Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement wanneer deze het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.
 • Website” verwijst naar de website(s) met de volgende URL: https://www.yousense.com/.
 • Terminal” verwijst naar de verschillende dragers via welke de Website toegankelijk is. Onder Terminals worden met name verstaan smartphones, tablets, microcomputers via internet (PC of Apple) en ieder object dat op een ander object en op internet aangesloten/aansluitbaar is.
 • U”, “Uw”,, “Gebruiker(s)” verwijzen naar iedere persoon die toegang heeft tot de Website (bijvoorbeeld bezoekers) en wier Persoonsgegevens tijdens hun bezoek aan de Website verzameld kunnen worden.

Modaliteiten voor vermazeling van de Persoonsgegevens

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement vermazelt uw Persoonsgegevens direct of indirect, met name:

 • via uw Terminal (met name: cookies, inloggegevens);
 • via de formulieren van de Website waarmee gegevens vermazeldworden, zoals met name de rubriek “Een afspraak maken”;
 • tijdens het browsen op de pagina’s van de Website.

1.     Cookies

 • Algemeen

Tijdens het raadplegen van de Website kan er informatie over Uw browsegedrag opgeslagen worden in op uw Terminal geïnstalleerde “cookie”-bestanden.

Een cookie is een bestand dat door de server van de bezochte website op Uw Terminal geïnstalleerd wordt en informatie over het browsegedrag op die website opslaat. Het doel van de aldus verkregen gegevens is om het latere browsen op deze website te vergemakkelijken, maar ook om diverse bezoekersmetingen uit te voeren.

Deze cookies worden tijdens het browsen op onze Website geplaatst, ofwel door onszelf, ofwel door onze Commerciële partners. (Zie de instellingen van uw cookies onder punt 3.5 Uw keuzes met betrekking tot de cookies).

Alleen de uitgever van een cookie kan de hierin aanwezige informatie lezen of wijzigen.

U moet echter weten dat, als U het gebruik van Uw Terminal met andere personen deelt, wij niet met stelligheid kunnen verzekeren dat de ontvangen diensten en advertenties aansluiten bij Uw gebruik en niet dat van een andere Gebruiker: U dient zelf de juiste instellingen te verrichten om de installatie te weigeren van trackingcookies waarmee deze doelgerichte advertenties aan U kunnen worden aangeboden.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

 • sessie cookies (technische cookies) die verdwijnen zodra u de website verlaat;
 • permanente cookies die op uw terminal blijven tot aan het einde van hun levensduur of totdat u ze verwijderd worden met behulp van de functionaliteiten van uw browser.

U moet weten dat er tijdens uw bezoeken aan de Website cookies op uw terminal hardware geïnstalleerd kunnen worden.

 • Via de Website geplaatste cookies

Met de cookies die wij in Uw Terminal plaatsen kunnen wij Uw browser herkennen wanneer U inlogt op de Website.

De door de tools van de Website geplaatste cookies worden in onderstaande tabel gespecificeerd:

 

Type

Naam

Waar dienen ze voor?

Levensduur

1.    

Permanente cookie

[.]

het opstellen van bezoekersstatistieken

(.) maand(en)

2.    

Permanente cookie

[.]

het aanpassen van de presentatie van de Website aan de weergavevoorkeuren van Uw Terminal 

(.) maand(en)

3.    

Permanente cookie

[.]

het in het geheugen opslaan van de op de verschillende formulieren ingevoerde gegevens 

(.) maand(en)

4.    

Permanente cookie

[.]

het verstrekken van content die aansluit bij Uw interesses

(.) maand(en)

 • Door derden via de Website geplaatste cookies
  • Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en de interactiviteit van de Website

Het kan gebeuren dat wij op de Website applicaties van derden invoegen, waarmee u contents van onze Website met andere personen kunt delen of aan deze personen kunt laten zien wat U raadpleegt of wat Uw mening is over een content van onze Website. Dit is met name het geval voor de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” op de sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, enz.

Het sociale medium dat een dergelijke applicatieknop biedt, zou U via deze knop kunnen identificeren, zelfs als U deze knop niet gebruikt heeft tijdens het raadplegen van onze Website. Dit type applicatieknop kan namelijk het betreffende sociale medium in staat stellen uw browsen te volgen op onze Website, alleen door het feit dat Uw account op de betreffende sociale media geactiveerd was op uw Terminal (open sessie) toen u op onze Website browste.

Wij hebben geen enkele controle over het door de sociale media gebruikte procedé om informatie te vermazelen met betrekking tot Uw browsegedrag op onze Website en die verbonden zijn met de Persoonsgegevens waarover deze beschikken. Wij raden U aan het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksoogmerken, met name op het gebied van reclame, en de browsergegevens die zij dankzij deze applicatieknoppen kunnen verzamelen. Dit beschermingsbeleid moet U met name in staat stellen Uw keuzes bij deze sociale media te maken, met name bij het instellen van de parameters van Uw gebruikersaccounts van ieder van deze media.

 • De “Flash”© cookies van “Adobe Flash Player”

“Adobe Flash Player”™ is een applicatie waarmee snel dynamische contents kunnen worden ontwikkeld met behulp van de computertaal “Flash”. Flash (en de applicaties van hetzelfde type) slaat de instellingen, de voorkeuren en het gebruik van deze contents op in het geheugen met behulp van een technologie die met die van cookies ter vergelijken is. “Adobe Flash Player”™ beheert deze informatie en Uw keuzes echter via een andere interface dan die door Uw browser software verstrekt is. Voor zover Uw Terminal de met de Flash taal ontwikkelde contents kan visualiseren, heeft U rechtstreeks toegang tot Uw tools voor het beheer van de Flash cookies vanaf de website https://www.adobe.com/nl/.

 • Uw keuzes betreffende de cookies

Het opslaan van een cookie blijft ondergeschikt aan Uw wil. U heeft dan ook de mogelijkheid Uw browser software zodanig te configureren dat u zich volledig of gedeeltelijk (met name aan de hand van de uitgever) kunt verzetten tegen het opslaan van “cookies”. De configuratie biedt U verder de mogelijkheid wel of niet de cookies te aanvaarden of te weigeren voordat deze op Uw Terminal worden opgeslagen.

Met het oog op de hierboven toegelichte doeleinden van de cookies kan elke instelling gericht op het weigeren van het opslaan van cookies Uw browsen en/of de functionaliteiten en diensten en de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies nodig is, wijzigen, zoals bijvoorbeeld een ergonomische en aangepaste lay-out van de Website op Uw Terminal.

Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld en de installatie van cookies accepteren, kunt U kiezen voor het accepteren van alle cookies, het systematisch weigeren hiervan of alleen de cookies accepteren die U aan de hand van hun uitgever wenst te accepteren. U heeft ook de mogelijkheid om via Uw browser regelmatig de cookies op Uw Terminal te verwijderen.

U kunt zo op ieder moment uw keuze duidelijk maken en Uw wensen inzake de cookies wijzigen door op de volgende wijze te werk te gaan:

 • Voor Chrome: klik op het menu en daarna op “Instellingen” en ga naar de geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op “Instellingen voor inhoud” en onder “Cookies”. Selecteer het gewenste niveau.
 • Voor Mozilla Firefox: kies het menu “Extra” en daarna “Opties”, klik op het pictogram “Privacy”, ga naar het menu “Firefox zal” en selecteer “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”. Selecteer het gewenste niveau.
 • Voor Microsoft Internet Explorer 11.0 en recenter: kies het menu “Extra” en daarna “Internetopties”, klik op “Privacy”. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.
 • Voor Opera 6.0 en recenter: selecteer in het hoofdmenu “Instellingen”, klik op “Privacy & veiligheid” in de zijbalk en selecteer onder “Cookies” de door U gewenste opties.
 • Voor Safari: kies in het menu van Safari “Voorkeuren” > “Veiligheid” of “Privacy” en selecteer de door U gewenste opties.

Vergeet echter niet om alle browsers van uw verschillende terminals (tablets, smartphones, computers…) in te stellen.

Zie het document “Cookie Banner” voor alle informatie over de cookie informatiebanners.

2.     Verwerkingsdoeleinden van de Persoonsgegevens

De door Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement via de Website uitgevoerde verwerking van Persoonsgegevens dient de volgende specifieke doeleinden (hierna de “Doeleinden”):

 • de verwerking van uw vragen of verzoeken om informatie en alle andere verzoeken (bijv.: sollicitatie, offerte, studieproject, claim);
 • U informeren over de producten.

De gegevens die voor Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement onmisbaar zijn om de hierboven genoemde doeleinden te vervullen, worden aangegeven met een sterretje (*) op de verschillende pagina’s van de Website. Als de met een sterretje (*) aangegeven velden niet ingevuld zijn, is het mogelijk dat U de toegang tot (een gedeelte van) de diensten en functionaliteiten van de Website geweigerd wordt en dat Uw verzoeken niet in behandeling genomen kunnen worden.

De andere gegevens hebben een facultatief karakter en stellen ons in staat om U beter te leren kennen en onze berichten en diensten voor U te verbeteren. De door Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement vergaarde informatie betreft met name Uw naam en voornaam, Uw postadres, Uw e-mailadres en Uw telefoonnummer.

3.     Bewaarperiode van de Persoonsgegevens

Om de geldende regelgeving na te leven, worden de vergaarde Persoonsgegevens gedurende een vastgestelde periode bewaard. De bewaarperiode van de gegevens moet in verhouding tot de hierboven beschreven Doeleinden staan.

Aldus worden uw Persoonsgegevens:

 • voor elektronische identificatie: gedurende dertien (13) maanden vanaf het vermazelen hiervan bewaard;
 • betreffende de cookies: gedurende dertien (13) maanden vanaf het vermazelen hiervan bewaard;
 • Voor de verwerking van uw commerciële verzoeken: gedurende drie (3) jaar vanaf het laatste commerciële contact

De vergaarde Persoonsgegevens worden verwijderd indien een van de volgende evenementen zich voordoet:

 • het einde van de bewaarperiode is bereikt;
 • uitoefening van Uw recht op verwijdering in overeenstemming met de geldende regelgeving en de modaliteiten vermeld in het artikel “Uw recht op inzage in Uw vergaarde Persoonsgegevens” van dit Privacybeleid;
 • verwijdering van de Website door Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement om welke reden dan ook.

4.     Ontvangers van de Persoonsgegevens

Om de goede werking van de Website te verzekeren en in overeenstemming met de Doeleinden kunnen de Persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

 • commerciële partners;
 • betreffende diensten en/of directies van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement;
 • diensten en/of directies van een vennootschap van de groep EIFFAGE waartoe Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement behoort;
 • diensten en/of directies van een vestiging of een filiaal van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement

5.     Delen en verspreiden van de Persoonsgegevens

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement geeft Uw Persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen door aan derden:

 • U heeft Uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gegeven door deze informatie te delen (bijvoorbeeld voor een speciaal promotie-evenement);
 • Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement ontvangt van een door de wet bevoegd(e) gerechtelijke autoriteit of overheidsorgaan een verzoek tot verstrekking van deze informatie in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

6.     Door de Gebruiker doorgegeven Persoonsgegevens zonder een verzoek hiertoe van EIFFAGE

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement verzoekt U geen contents door te geven waar niet om gevraagd wordt via een vragenlijst of een formulier voor vermazeling, zoals commerciële informatie, advertenties, persoonlijke creaties, ideeën, ontwerpen, enz.

Wanneer U vrijwillig U betreffende Persoonsgegevens verstrekt, in het bijzonder wanneer het multimedia contents betreft (foto’s, video’s, enz.), verbindt U zich juiste informatie door te geven en de belangen of rechten van de derden niet te schaden.

7.     Veiligheidsmaatregelen

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement stelt alles in het werk om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen schade, verlies, verduistering, onbevoegde toegang, openbaarmaking, vervalsing of vernietiging en beschikt over een cyberbeveiligingsbeleid dat de van toepassing zijnde veiligheidsmiddelen en -regels beschrijft met inachtneming van de aanbevelingen van het Franse Agentschap voor cyberbeveiliging ANSSI en van de norm ISO 27001.

Procedures voor het fysiek en elektronisch opslaan van de op de Website vergaarde Persoonsgegevens worden geïmplementeerd in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

De werknemers van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement die wegens hun functie toegang zouden hebben tot Uw Persoonsgegevens, verbinden zich tot de grootst mogelijke vertrouwelijkheid hieromtrent.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement beheerst echter niet alle risico’s die verband houden met het functioneren van internet en wijzen U op het bestaan van eventuele risico’s in termen van incidenteel verlies van gegevens of inbreuk op de vertrouwelijkheid van de gegevens die via internet doorgegeven worden. De op de Website aangeboden informatie kan onderbroken worden als gevolg van overmacht of buiten de wil van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement om, of als gevolg van feiten waarvoor Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement niet aansprakelijk gesteld kan worden.

8.     Juistheid van de vergaarde Persoonsgegevens

U verklaart volledig geïnformeerd te zijn over het belang van de juistheid van de Persoonsgegevens die U betreffen en die via de Website zijn verstrekt.

U verbindt zich dan ook gedurende de gehele gebruiksperiode van de Website uitsluitend juiste Persoonsgegevens te verstrekken en deze onmiddellijk bij te werken indien een of meerdere van deze Persoonsgegevens in de loop van deze gebruiksperiode van de Website zou(den) veranderen.

U kunt zo om inzage, rectificatie of totale of gedeeltelijke verwijdering verzoeken zoals voorzien is in het artikel “Uw recht op inzage in Uw vergaarde Persoonsgegevens” in dit Privacybeleid.

9.     Uw recht op inzage in Uw vergaarde Persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de AVG beschikt U over een algemeen recht op inzage in, en rectificatie en wissen van uw door Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement verwerkte Persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van dit recht door Uw verzoek in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement per e-mail (privacy.fr@eiffage.com) of per brief op onderstaand adres onder vermelding van Uw verzoek en onder begeleiding van een identiteitsbewijs:

Eiffage

Functionaris voor gegevensbescherming

3-7 place de l’Europe

78140 Vélizy-Villacoublay

U heeft recht op een beperkte verwerking van Uw Persoonsgegevens en recht op bezwaar tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens indien U daar een geldige reden voor heeft (met uitzondering van marktonderzoek waartegen U zich kunt verzetten zonder geldige redenen te hoeven aangeven).

U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

10. Afmelding van de newsletter

De Website biedt de Gebruikers een gratis “Newsletter” waarop U zich kunt inschrijven. Deze Newsletter bevat met name informatie over het laatste nieuws over de lopende projecten van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement, de producten en nieuwe ontwikkelingen.

Als U de Newsletter van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement niet meer wilt ontvangen, kunt U zich afmelden:

 • ofwel door op de link onderaan de Newsletter te klikken: <Afmelden>
 • ofwel via een e-mail aan energie@eiffage.com onder vermelding van het e-mailadres dat u wilt afmelden.

11. Gebruik van de gegevens in geval van verandering van zeggenschap over de vennootschap

De door Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement vergaarde Persoonsgegevens zouden aan derden kunnen worden doorgegeven in het kader van een verandering van zeggenschap over de vennootschap, een overname, een collectieve procedure of de verkoop van activa van de vennootschap.

12. Beleid inzake Persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen

De Website heeft niet als doel zich tot een minderjarig publiek te richten.  De toegang tot de Website is echter niet voorbehouden aan volwassenen, aangezien deze geen contents bevat die verboden zijn voor minderjarigen onder achttien (18) jaar.

De formulieren en vragenlijsten op de Website zijn niet gericht op het vergaren van gegevens betreffende minderjarigen. Indien er via de Website gegevens over een minderjarige vergaard zijn, heeft de wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige de mogelijkheid contact op te nemen met de Directie Communicatie van Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement om deze informatie te rectificeren, te wijzigen of te verwijderen (zie Artikel “Recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering”).

13. Aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van de Website verbindt U zich de bepalingen van dit Privacybeleid na te leven.

U bent en blijft dan ook aansprakelijk voor iedere overtreding op dit Privacybeleid en met name betreffende de vertrouwelijkheid van Uw identificatiegegevens op de Website en ieder ongeautoriseerd gebruik van de Website.

Hiertoe neemt U voor Uw rekening alle geldboetes die zouden kunnen worden opgelegd aan Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement, met name door een beslissing van een Frans (administratief) rechtscollege of een onafhankelijke administratieve autoriteit, zoals de Franse privacywaakhond (Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)), naar aanleiding van het niet-nakomen van een verplichting in naam van dit Privacybeleid.

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement kan trouwens niet aansprakelijk gesteld worden in de volgende gevallen:

 • (i) het al dan niet opzettelijk gebruiken van (een gedeelte van) uw Persoonsgegevens door een derde;
 • (ii) de Persoonsgegevens blijken onjuist of niet door U bijgewerkt te zijn;
 • (iii) U heeft Uw verplichtingen jegens de Wet Informatica en Vrijheden, dit Privacybeleid en de andere op U van toepassing zijnde contractuele documenten niet nageleefd.

14. Update van het Privacybeleid

Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement kan het Privacybeleid wijzigen. Deze updates worden zonder voorafgaande kennisgeving uitgevoerd en online verspreid.

Het voorgaande Privacybeleid wordt dan van rechtswege ontbonden en vervangen door de nieuwe versie die onmiddellijk tegen de Gebruikers inroepbaar zal zijn. Voor het gebruik van de Website geldt het op het moment van het gebruik geldende Privacybeleid.

In verband met veranderingen die kunnen optreden in het Privacybeleid raden wij U aan om regelmatig de rubriek “Persoonsgegevens” te bezoeken.

15. Vragen / Contact

Voor al Uw vragen of opmerkingen betreffende dit Privacybeleid of de wijze waarop Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement Uw Persoonsgegevens vermazelt en gebruikt, kunt U een e-mail sturen naar communication.energie@eiffage.com of een brief schrijven naar Eiffage Énergie Systèmes – Gestion & Développement.

16. Volledigheid

In het geval dat een van de clausules van dit Privacybeleid niet geldig zou zijn, met name als gevolg van een verandering van de wetgeving of een gerechtelijke beslissing, dan zal dit in geen geval van invloed zijn op de geldigheid en de naleving van de andere clausules van dit Privacybeleid.

17. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Dit Privacybeleid valt onder het Franse recht.

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL VERBAND HOUDEND MET DE GELDIGHEID, DE UITVOERING OF DE INTERPRETATIE VAN HET PRIVACYBELEID LIGT DE BEVOEGDHEID BIJ DE FRANSE BEVOEGDE RECHTBANK, NIETTEGENSTAANDE MEERDERE VERWEERDERS OF EEN OPROEP IN VRIJWARING EN DIT GELDT OOK VOOR SPOEDPROCEDURES OF EEN CONSERVATOIRE PROCEDURE IN KORTGEDING OF DOOR MIDDEL VAN EEN VERZOEKSCHRIFT.

INDIEN EEN REGEL VAN OPENBARE ORDE VOLGENS FRANS RECHT DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID TOEWIJST AAN EEN ANDERE RECHTBANK, ZAL DE BEVOEGDE RECHTBANK DEGENE ZIJN DIE ALDUS WORDT AANGEWEZEN.